Religinės muzikos ir susikaupimo valanda

Religinės muzikos ir susikaupimo valanda

VILNIAUS JĖZUITŲ GIMNAZIJOS JAUNIMO MIŠRUS CHORAS
Dirigentas
LEONIDAS ABARIS

Dalyvauja
RENATA MARCINKUTĖ LESIEUR (vargonai)
VIRGINIJA KARPOVIČIŪTĖ (sopranas)
GABRIELĖ MAČIUITYTĖ (smuikas)

Programoje
A. Vivaldi, G. F. Händel, E. Köhler, A. Tegnér, J. Naujalis, J. Sinius

DAUGIAU