Religinės muzikos ir susikaupimo valanda

Religinės muzikos ir susikaupimo valanda

Koncertas Latvijos nepriklausomybės dienai

Vargonuoja
Leopoldas Digrys

Programoje
Baltijos šalių vargonų muzika
M. K. Čiurlionis, E. Arro, P. Vasks

DAUGIAU