Sakralinės muzikos koncertas

Sakralinės muzikos koncertas

Koncerte skambės baroko kompozitorių H. Schütz, L. Viadana, V. Jelich, J. Pachelbel, J. J. Fux, J. S. Bach ir kt. kūriniai Antanina Kalechyts – Austrija / Baltarusija (sopranas / vargonai) Vilimas Norkūnas – Austrija / Lietuva (bosas / vargonai) Ši sakralinės muzikos valanda skirta Dievo Gailestingumo metams. Jos tekstai kalba apie pasitikėjimą Dievu (Ps. 3), apie Jo gailestingumą ir švelnumą savo vaikams (O quam suavis est), pagarbą ir gėrėjimąsi Jėzaus vardu (Jesu, dulcis memoria pagal šv. Bernardą Klervietį), apie Mergelę Mariją ir Jėzaus gimimo slėpinį (Ave regina caelorum, Sancta et immaculata), psalmininko lūpomis šlovina Dievą ir liudija Dievui atsidavusią džiūgaujančią žmogaus širdį (Ps. 34 ir 81). Antanina Kalechyts baigė gimtojo Minsko (Baltarusija) Michailo Glinkos muzikos koledžo fortepijono ir vargonų klases. Nuo 2003-iųjų studijuoja ir gyvena Austrijoje: 2010-aisiais įgijo Graco menų universitete sakralinės muzikos magistro diplomą, grigališkojo giedojimo (E. L. d’Abelardo ir K. F. Prassl klasėse) ir vargonų (prof. G. Rost klasė) specializaciją. Šiuo metu tęsia chorinio ir orkestrinio dirigavimo studijas (profesorių J. Prinz, M. Sieghart ir W. Dörner klasėse). A. Kalechyts pelnė 1-ąją premiją tarptautiniuose vargonininkų konkursuose Sankt Peterburge (2003, Rusija) ir Ciuriche (2009, Šveicarija), bei 2-ąją vietą iškovojo „Bach und die Moderne” Grace (2008). Kaip vargonininkė ir dirigentė, ji koncertuoja savo gimtojoje šalyje ir Vakarų Europoje. Dainavimą studijavo prof. F. Hammer-Drexler klasėje. Vilimas Norkūnas studijavo LMTA chorinį dirigavimą ir vargonus (prof. L. Digrio vargonų klasė). 2007 m. baigė vargonų ir sakralinės muzikos bakalauro studijas Zalcburgo universitete „Mozarteum” (Austrija), prof. H. Metzger klasėje. 2011 m. Graco (Austrija) menų universitete baigia magistro studijas (prof. U.Walther vargonų klasė). Šiuo metu studijuoja chorinio dirigavimo magistratūrą (prof. J. Prinz klasė) ir senąją muziką, klavesino specialybę (prof. E. Pollerus klasė). 2006 m. V. Norkūnas pelnė 1-ąją premiją J. Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse Vilniuje. Kaip vargonininkas grojo Zalcburgo, Graco katedrose, žymiausiose Europos salėse (Royal Albert Hall – Londone, KKL– Lucernoje, Concertgebow – Amsterdame ir kt.) 2009 m. su Gustavo Mahlerio jaunimo orkestru, 2010 m. grojo solo su Varnos filharmonijos orkestru, kaip klavesinininkas – su ansambliu „Atgarsis“ Liubeke, koncertuoja įvairiuose Lietuvos ir užsienio miestuose, vadovauja Graco mišriam chorui „Audite Nova“. Dainavimo mokėsi profesorių W. Fuchsberger, G. Kenda ir F. Hammer-Drexler klasėse.

DAUGIAU