Sapiegų muzika

Sapiegų muzika

„XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės muzika iš Sapiegų tabulatūros”. Šv.

Kazimiero bažnyčia. Su vargonininke Egle Šeduikyte Koriene grigališkasis choras „Schola Gregoriana Vilnensis” atliks fragmentus iš Sapiegų ir tabulatūros – XVII a. pradžios Lietuvos klavyrinės muzikos rankraščių.

Sapiegų vargonų tabulatūra – vienas vertingiausių ir įdomiausių vargonų muzikos rinkinių, saugomų Lietuvoje, Mokslų akademijos bibliotekoje. Sunkiai įskaitoma data Penkiasdešimties lapų albumą sudaro kartu įrišti ranka užrašyti muzikiniai kūriniai ir vario raižinių ciklas vaizduojantis šv. Pranciškaus Asyžiečio gyvenimo scenas. Rankraštis priklausė kažkuriam LDK bernardinų vienuolynui ir veikiausiai buvo susijęs su didiko Leono Sapiegos aplinka. Be liturginių mišių dalių jame gausu fantazijų, preambulių, ričerkarų, tokatų bei neapibrėžto žanro kūrinių. Sapiegų natų rankraštyje atsispindi XVII a. pirmos pusės vargonų muzikos repertuaras, atskleidžia to meto vargonininkų svarba Lietuvos kultūroje. Lietuvoje drauge su didingų ir mažesnių barokinių bažnyčių statyba , kartu su jose įrengiamais vargonais greitai sklido nauja barokinės estetikos samprata, kupina judėjimo, nepastovumo, teatrališkumo. Muzika, ypač vargonų, darėsi subtilus, įvairiaplanis religingumo mediumas.

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 211 32 39.

DAUGIAU