Saulės Kisarauskienės darbų paroda

Saulės Kisarauskienės darbų paroda

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje, V. Putvinskio g. 64, Kaune

Saulės Kisarauskienės darbų paroda „Suplyšę Antigonės kelionės”.

S. Kisarauskienė (g. 1937, Kaune) priklauso kartai, kurios kūryba formavosi sudėtingu sovietmečio laikotarpiu. Menininkė yra viena iš tų asmenybių, kurios nepakluso ideologiniams sistemos reikalavimams ir ėjo modernistinių ieškojimų keliu. Jos kūrybai būdinga drąsi ir laisva meninė raiška, kupina eksperimentų.

Garbingos sukakties progai skirtoje parodoje eksponuojami dailininkės darbai, sukurti 1961 – 2011 m. Ekspozicijos darbų spektrą sudaro kartono raižiniai, moliotipijos, monotipijos, tapyba ant drobės ir kartono, mišria technika atlikti kūriniai. Technikų įvairovė – vienas išskirtinių S. Kisarauskienės kūrybos bruožų. Autorė itin pamėgo gan retai Lietuvos dailėje naudotas moliotipijas.

Parodos koncepcijai akstiną davė S. Kisarauskienės kūrinys – grafikos triptikas „Suplyšę Antigonės kelionės” (2003). Antigonė – tarsi pačios dailininkės vidinis autoportretas. Ekspozicije apibendrinamas menininkės kūrybinis kelias, kuris yra neatsiejamas nuo jos kaip moters – žmonos, motinos – likimo. Moters tema, vaizdinys dailininkės kūryboje užima ženklią vietą ir kartojasi visuose kūrybos laikotarpiuose. Dailininkei įdomios dramatiškos, aistringai su likimu kovojančios antikos tragedijų moterys – Antigonė, Ismenė, Medėja. Menininkės  kūriniuose herojės iš pažiūros yra trapios, subtilios, tačiau spinduliuoja vidinę stiprybę ir veržlumą.

Simboliška, kad jubiliejaus proga S. Kisarauskienė ir jos kūryba sugrįžta į gimtąjį miestą. Prieškariniame Kaune prabėgo dailininkės vaikystės metai, menininkės prisiminimuose išlikę to laikotarpio vaizdiniai turėjo įtakos ir kūrybai.

                                                                                                

Paroda veiks: 2012 08 02 – 2012 09 02

 

DAUGIAU