Sausio žibuoklės

Sausio žibuoklės

Sausio žibuoklės

Pagal S. Maršako pasaką „Dvylika mėnesių′′

Dviejų dalių vaidinimas vaikams

Režisierė – Nijolė Mirončikaitė

Dailininkė – Romualda Jakubauskienė

Kompozitorius – Paulius Jasiūnas

Vaidina:

Karalaitė – Danguolė Petraitytė

Pamotė – Nomeda Bėčiūtė, Vilija Paleckaitė

Dukra – Inga Norkutė

Podukra – Jūratė Budriūnaitė

Kancleris – Romanas Dudnikas

Profesorius – Juozas Bindokas

Rūmų damos – Irena Liutikaitė, Nomeda Bėčiūtė, Vilija Paleckaitė

Sausis – Aurimas Žvinys

Balandis – Dalius Jančiauskas

Sodininkė – Nijolė Mirončikaitė

Kaprizinga karalaitė įsako, kad jai Naujųjų metų išvakarėse į rūmus atneštų pintinėlę žibučių – kas tą padarys, gaus tiek aukso, kiek tilps į pintinėlę žibutėms. Pamotė ir jos dukra, išgirdusios karalaitės įsakymą, užsimano tapti turtuolėmis. Jos išsirenka pačią didžiausią pintinėlę, kad ten tilptų kuo daugiau aukso, tačiau nežino, kur ir kaip rasti žibučių, nes dabar žiema, lauke siaučia smarki pūga.Ir sugalvoja jos žiaurią klastą – ieškoti žibučių išvaro pamotės podukrą, paliepdamos jai be gėlių namo negrįžti…Įvyksta neįtikėtinas dalykas – podukra sugrįžta gyva ir linksma su pilna pintinėle žydinčių žibučių… Pamotė su dukra atima iš jos gėles ir nuneša jas karalaitei, tikėdamos gauti daug aukso… Tačiau jų apgavystė ir melas greitai išaiškėja, gerajai podukrai į pagalbą ateina broliai mėnesiai – sausis ir balandis… viskas baigiasi laimingai, o klastuolės pamotė ir jos dukra pasižada daugiau nesielgti taip nesąžiningai ir žiauriai.

Premjera – 2006 m. sausio 29 d.

Spektaklio trukmė 1 val. 15 min.

DAUGIAU