Scenografijos guru Liudas Trukys

Scenografijos guru Liudas Trukys

2016 metų gegužės 21 dieną, per muziejų naktį, Vinco Mykolaičio – Putino memorialiniame bute – muziejuje vyks atsiminimų vakaras “Scenografijos guru Liudas Truikys”. Liudas Truikys operos inscenizavimo meną suartino su Aleksandro Skriabino genijaus puoselėjusiomis filosofinėmis ir mistinėmis idėjomis, operos scenon įtraukė kosminį vyksmą, išreiškė laiko ir erdvės sąsajas, o drauge ir šių reiškinių reliatyvumą. Tai suvokdami, Liudą Truikį galime sieti su Thomu Mannu, Užburtajame kalne išsakiusiu Alberto Einsteino teiginiams giminingus dalykus. Nesinorėtų, kad tokia išskirtinių asmenybių ketverto jungtis būtų suvokta tik kaip galantiška sąvokų žaismė. Prisimindami jas, pabandykime iš tiesų išgirsti jų tylų ir įstabiai darnų akordą. (Muzikologas Edmundas Gedgaudas). Apie Liudą Truikį kalbės muzikologas Edmundas Gedgaudas, bus rodomi archyviniai vaizdo įrašai, lankytojų lauks staigmenos.

DAUGIAU