Sekmadienio muzika

Sekmadienio muzika

Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos LIEPAITĖS jaunių ir merginų chorai
Jaunių choro vadovė Audronė Steponavičiūtė-Zubkauskienė
Merginų choro vadovė Jolita Vaitkevičienė

JŪRATĖ VIZBARAITĖ (sopranas )
GRAŽINA PETRAUSKAITĖ (vargonai)

Programoje J.S. Bacho, W.A.Mozarto, O. Messiaeno, V. Miškinio ir kt. kompozitorių kūriniai

DAUGIAU