Seminaras „PASAKŲ TERAPIJA”

Seminaras „PASAKŲ TERAPIJA”

Kviečiame dalyvauti visus,
norinčius išmokti kurti pasakas sau ir savo vaikams, 
norinčius tapti Pasakų kūrimo, jų analizavimo
bei pasakų terapijos metodų taikymo specialistais
ir įgyti „Vaikystės draugo” kvalifikaciją.

I seminaras
„Pasakų terapijos įvadas, rūšys ir metodai” 
(teorinė ir praktinė dalys, 4 val.).

Šio seminaro metu Jūs susipažinsite su:

  • Pasakų terapija Įvairiomis pasakų rūšimis
  • Meditacinėmis pasakomis Darbo su pasakomis metodais
  • Pasakų terapijos metodais Pasakų kūrimo metodais

•  Pasakų apmąstymo ir aptarimo schema  •

Seminaro metu bus aptariamos šios temos:

Kas yra pasakų kūrėjas • Kas yra pasaka ir kokią naudą ji teikia • Kodėl vaikai kartais nenori klausytis pasakų ir kaip juos sudominti • Kaip pasakos pagalba lengviau ir įtikinamiau perduoti vaikams informaciją apie įvairius gyvenime slypinčius sunkumus, esmines vertybes • Pasakų rūšys ir kokia vaikų amžiaus grupei kiekviena rūšis yra tinkama • “Pasakiški” problemų sprendimo būdai • Savo pasakos kūrimo struktūra ir pagrindinės taisyklės kuriant pasaką.

II seminaras
„Pasakų analizavimo metodai” 
 (praktinė dalis (3,5 val.).

Šio seminaro metu Jūs:
•  Sužinosite, kodėl pasakose atsiranda teigiami, neigiami ar neutralūs personažai, kodėl kartais būna liūdna, nesėkminga pabaiga ir kaip galima ją pakeisti, transformuoti  •  Pateiksite klausimus prasmingam pasakos aptarimui 

  • Mokysitės „išardyti ir vėl sukonstruoti pasakas”

•  Susipažinsite su pagrindiniais pasakose naudojamais simboliais ir jų reikšmėmis  •  Susipažinsite su V. Proppo (pasakų tyrinėtojo, folkloro meistro) kortomis  •  Turėsite galimybę sukurti savo asmenines kortas, kurios vėliau taps Jūsų pagalbininkais kuriant savo pasakas.

III seminaras
„Pasakų kūrimo metodai” 
(praktinė dalis (3,5 val.).

Aptarę pasakas mėginsime jas kurti. Yra keli metodai, naudojami kuriant pasakas. Aš juos skirstau į dvi dalis: pirmoji – tai specialūs metodai, kurie palaiko kūrybines mintis; antroji – tai laisvieji, savarankiškos kūrybos metodai. Su jais ir susipažinsite šio seminaro metu. Ir patys pamėginsite sukurti savo pasaką. Sužinosite, kad kuriant pasakas reikia ne tik vaizdinio, bet ir loginio mąstymo. Seminaro metu bandysime apjungti šiuos skirtingus mąstymo būdus ir pamatysime, kad juos suderinus ir apjungus gimsta nuostabūs kūriniai. Būtent šiame seminare Jūs pamatysite skirtumą tarp mokėjimo įsivaizduoti ir fantazuoti.

KAINA

 

Verta dalyvauti visuose trijuose seminaruose, norint įgyti žinių ir praktinės patirties, kaip analizuoti, suprasti pasakas ir jas kurti. Viso ciklo (trijų seminarų kaina – 60 € (bus išduoti dalyvių (pasakų analizavimo ir kūrimo, pasakų terapijos metodų taikymo specialisto „Vaikystės draugas” pažymėjimai).

Galima dalyvauti tik viename – pirmajame, teoriniame šio ciklo seminare „Pasakų terapijos įvadas, rūšys ir metodai” – kaina už šį seminarą – 30 €. Dalyviai, kurie jau anksčiau yra dalyvavę seminaruose „Pasakų terapija – prasmingas pasakų pasaulis” arba „Aš – pasakininkas”, kviečiami atvykti ir dalyvauti (tęsti mokymus) dviejuose praktiniuose (II ir III) šio ciklo seminaruose „Pasakų analizavimo ir kūrimo metodai”. Kaina už šiuos du seminarus – 50 € (bus išduoti dalyvių pažymėjimai, metodinė medžiaga savarankiškam darbui, seminaro skaidrės).

DAUGIAU