Senųjų metų palydos „Kelias po Kalėdų žvaigžde

Senųjų metų palydos „Kelias po Kalėdų žvaigžde

Kviečiame į literatūrines senųjų metų palydas „Kelias po Kalėdų žvaigžde”.
Į Naujuosius jus palydės rašytojos: Jūratė SučylaitėAnastazija Kanoverskytė-Sučylienė, Klaipėdos dramos teatro aktorius Aleksandras Šimanskis ir maestro Pranas Narušis.
Ateidami į vakarą atsineškite ir savo naujausius poezijos posmus ar prozos miniatiūras.

DAUGIAU