Šokio spektaklis „Kūniškumo sparnai”

Šokio spektaklis „Kūniškumo sparnai”

Lapkričio 28 d. (trečiadienį) 19 val. Kauno kultūros centre „Tautos namai” (Vytauto pr. 79/Kęstučio g.1), mažojoje salėje, šokio spektaklis „Kūniškumo sparnai”. Dialogų portikas.

Apie spektaklį

„Mimozos”: Renata Juknienė, Irma Gudziūnaitė, Gilija Žukauskienė, Edita Parham, Birutė Sabatauskaitė, Vitalija Veževičienė.

  „Kūniškumo sparnai” – spektaklis apie šiuolaikinių moterų socialinę kasdienybę, kultūrines normas, kurios įtvirtina ir konservuoja moterų išnaudojimą mūsų visuomenėje.

Kūnas buvo spektaklio kūrybos atspirtis. Ką reiškia gyventi moteriškame kūne mūsų visuomenėje? Kokia tai patirtis?

Tradiciškai moterys buvo labiau siejamos su kūnu, gamta, nei su „vyriška” civilizacija. Pasitelkusios gamtos vaizdinius „Mimozos” pasakoja apie moterų skrydį į laisvę.

Kūnas – kiekvienos žmogiškos būtybės esybės sparnai. Nuo visuomeninio klimato, nuo vidinių ir išorinių vėjų priklausys, ar asmuo išsiskleis savo gyvybėje.

 Šokiai:

„Lizdas”

Šokis apie mergaičių svajones ir žaidimus, kurie vėliau tampa moterų gyvenimo „normomis”, jos asmens ir jos gyvenimo vertinimo kriterijais.

„Skrydis”

Šokis apie mėginimą skristi – nugalėti traukiančias žemyn jėgas (išorines ir vidines), įgyvendinti,

o galbūt palaidoti savo galimybes, savitumą, kūrybingumą.

„Lelijos”

Šokis apie sistemos gimimą.

„Avilys”

Rūpinimos šokis; globėjų ritualas – įtraukiantis, narkotizuojantis, visa užpildantis.

„Marijų šokis”

Kokia moteris garbinama šiais laikais? Kas šių laikų šventoji? Telpanti į spindintį aureoles skliautą

ar ne?

„Žemė”

Senatvės scena.

„Žvelk į dvasią…”

Moterų skundas. Patirtis, kuri išdrįsta perrėkti gamtos ir kultūros surėdymus.

 Akcija „16 pasipriešinimo smurtui prieš moteris dienų”. „Erdvė be smurto”.

 Lapkričio 25-oji JTO rezoliucija yra oficialiai  paskelbta Tarptautine prievartos prieš moterį panaikinimo diena. Visame pasaulyje nuo lapkričio 25 dienos iki gruodžio 10 d. vykdomos akcijos, kuriose pagrindinis dėmesys skiriamas šios problemos viešinimui, diskusijų, kurios ieškotų smurto pašalinimo būdų, inicijavimui ir nevyriausybinių organizacijų galimybių stiprinimui. Kauno moterų draugija  2012 m.  jau trečią kartą kvies ir kauniečius prisijungti prie savo vykdomos akcijos „16 pasipriešinimo smurtui prieš moteris dienų”.

 Įėjimas nemokamas. Maloniai kviečiame!

 Organizatorius – Asociacija „Kauno moterų draugija”.

DAUGIAU