“Stalelis, ožkelė ir klabandėliai”

“Stalelis, ožkelė ir klabandėliai”

Tai sena lietuvių liaudies pasaka. Veiksmas vyksta sviestmušėje. Vidurinėje sviestmušės dalyje gyveno senelis ir senelė, kurie neturėjo ko valgyti. Senelė išvarė senuką parnešti maisto. Aukščiausioje sviestamušės dalyje senukas sutiko Žmogelį, kuris patarė senukui nueiti už kalnelio, ten ras stalelį, kurio galės paprašyti valgyti ir gerti.

Režisierius Antanas Markuckis
Spektaklio trukmė 35 min.

DAUGIAU