Studentų baigiamųjų darbų ir projektų paroda

Studentų baigiamųjų darbų ir projektų paroda

Parodoje eksponuojami stiklo, odos, keramikos, tekstilės, medžio, fotografijos, mados dizaino, įvaizdžio dizaino darbai ir projektai.

Kūrybos procesui esminę įtaką daro šie veiksniai: apmąstyta patirtis, tradicijos ir inovacijos. Apjungus asmeninius gebėjimus ir kūrybinę idėją, parinkus medžiagas ir technologijas, gimsta unikalūs kūriniai, objektai, savo forma ir stilistika emocionaliai perduodantys žinią aplinkai, kuri suvokiama intuityviai. Jeigu žiūrint į kūrinį užsimezga emocinis kontaktas, reiškia dialogas pavyko”, – pristato parodą jos sumanytojai.

„Parodos koncepciją sudaro trys sudedamosios – „Žmogus – Erdvė – Komunikacija”. Šiuolaikinė sudėtinga ir nuolat besikeičianti socialinė – ekonominė bei kultūrinė – dvasinė visuomenės plėtra ir nauji komunikacijos metodai daro gilų poveikį meno, dizaino ir mokslo pobūdžiui, turiniui ir formai bei verčia esmingai permąstyti žmogaus egzistavimo raidą.

 

Erdvę suvokiame ne tik kaip dalį fundamentaliosios matematinės struktūros ar ribotą trijų matavimų tuštumą. Šiuo atveju erdvė yra tarsi intuicija, leidžianti suvokti jutiminę patirtį kaip subjekto proto darinį.

Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete (JVMF) šiuo metu yra rengiami dizaino, mados dizaino, įvaizdžio dizaino, fotografijos, dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo, stiklo, odos, keramikos, tekstilės ir medžio meno profesinio bakalauro specialistai. Viena iš JVMF veiklos sričių – mokslo ir meno taikomoji veikla, studijų ir verslo sąveika.

Menų fakultetas yra įsikūręs respublikinės reikšmės valstybės saugomame dailės, architektūros ir archeologijos statinių komplekse ir teritorijoje – Ąžuolų kalne. Vienas iš statinių – pirmoji Lietuvoje Meno mokykla, įkurta 1922 metais, kitas – laikinoji Mykalojaus Konstantino Čiurlionio galerija – ne tik įspūdingas klasicistinės architektūros pavyzdys, bet ir pirmasis muziejinis pastatas Lietuvoje.

Parodos kuratorės: Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto dekanė Sigita Saulėnienė ir Dekoratyvinės plastikos katedros vedėja Sigita Grabliauskaitė.

 

 

DAUGIAU