TARPTAUTINĖ BALTIJOS ŠALIŲ KELININKŲ KONFERENCIJA

TARPTAUTINĖ BALTIJOS ŠALIŲ KELININKŲ KONFERENCIJA

Kviečiame dalyvauti specializuotoje parodoje, kuri vyks šalia tradicinės XXVIII tarptautinės Baltijos šalių kelininų konferencijos. Šių metų konferencijos ir parodos moto – Keliai visuomenei. Keliai tarnavo visuomenei praeityje, tarnauja dabar ir tarnaus ateityje. Kelininkų tikslas – planuoti, tiesti ir prižiūrėti kelius – ypatingai svarbus.

Šių renginių metu numatyta aptarti rekomendacijas kaip taikyti naujas technologijas ir integruoti intelektines transporto sistemas, gerinti įvairių transporto rūšių kelių infrastruktūrą, atsižvelgiant į klimato pokyčius ir poveikį gamtai. Parodoje bus galima pademonstruoti bei pristatyti priemones, techninę įrangą, naujoves ir paslaugas, skirtas kelių ir tiltų planavimui, projektavimui, statybai ir priežiūrai, infrastruktūros aktualiems klausimams spręsti.

Renginiai vyks Lietuvai pirmininkaujant Europos Tarybai ir padės įgyvendinti Europa 2020 strategijos ir Baltosios knygos transporto politikos tikslus.
Tarptautinė Baltijos šalių kelininkų konferencija ir paroda suteiks galimybę 3 dienas intensyviai bendrauti su potencialiais klientais, partneriais, kolegomis ir konkurentais.

 

DAUGIAU