Teatro festivalis “Kliudžiau”

Teatro festivalis “Kliudžiau”

Spalio 16-20 dienomis Anykščiuose – šiųmetėje Lietuvos kultūros sostinėje – vyks ilgai brandintas tarptautinis teatrų festivalis „Kliudžiau”. Profesionalios mūsų šalies ir užsienio trupės parodys penkis spektak-lius ir… išskirtinį dėmesį lietuvių dramos veikalams.

Pirmąja lietuviškos dramaturgijos teatrų švente bus pagerbti ne tik mūsų klasikai A. Baranauskas, Antanas Vienuolis ir Jonas Biliūnas, kurių sukaktis šiemet minime, bet ir „Kliudžiau” sumanytojas, šviesaus atminimo teatro ir kino režisie-rius, aktorius Artūras Žukauskas. Surengti tarptautinį profesionalių teatrų festivalį buvo viena paskutiniųjų jo idėjų. Ver-tindami Artūro siekį puoselėti lietuvių kalbą ir kultūrą, bičiuliai ir bendraminčiai ėmėsi realizuoti jo sumanymą.

„Apdovanotas „Emmy” už aktorių atranką kino juostai „Elžbieta”, sukūręs spektaklius „Merė Popins”, „Vienos krūties istorija”, „Sesuo”… Visa tai byloja apie talentingą ir kūrybišką asmenybę, kuri galėjo, tiksliau – turėjo dar labiau išsiskleis-ti”, – tvirtino festivalio „Kliudžiau” meno vadovė, aktorė Eglė Mikulionytė.

Festivalį „Kliudžiau” atidarys vienas naujausių Vilniaus teatro „Lėlė” darbų, Vitalijaus Mazūro reži-suotas spektaklis suaugusiesiems „Jūratė ir KasTautas”. Jį anykštėnai ir miesto svečiai išvys spalio 16 dieną. Šiuo kūriniu legendinis teatro režisierius neįprastai pažvelgia į „Jūratės ir Kastyčio” legendą, kuri mus lydėjo nuo pat vaikystės.

 

Spalio 17 dieną festivalio programą pratęs naujas režisierės Laimos Adomaitienės ir Lietuvos rusų dramos teatro spektaklis pagal Žemaitės pjesę „Trys mylinčios”. Pjesė bus vaidinama trimis kalbomis. Reži-sierė tarsi atkuria autentišką rašytojos aplinką, kurioje neretai pasigirsdavo lenkiškas arba rusiškas žodis. Spektaklis pasa-koja apie tris moteris – našlę ir jos dukteris – pametusias galvas dėl samdinio Liudviko, atvykusio iš Kaukazo.

Šiuolaikinei lietuviškai dramaturgijai atstovaus Rimo Tumino režisuotas Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklis„Mistras”, sukurtas pagal Mariaus Ivaškevičiaus pjesę. Spektaklį žiūrovai išvys spa-lio 18 dieną. „Mistrą” galima vadinti ypač populiaraus spektaklio „Madagaskaras” įpėdiniu. Jis taip pat siūlo netradi-ciškai pažvelgti į garsias istorines asmenybes, nešabloniškai pasvarstyti apie lietuvių tautos identitetą. „Mistro” centre – Adomo Mickevičiaus biografija ir likimas, o kartu – tikro herojaus, kurio galbūt nesąmoningai ilgimės šiandien, paieškos.

Dar vieną festivalio premjerą pateiks Panevėžio teatras „Menas”spalio 19 d. Režisierius Albertas Vidžiūnas sukūrė savitą Juozo Grušo pjesės „Meilė, džiazas ir velnias” interpretaciją. Andriaus, Luko ir Juliaus išpa-žintys Beatričei veda link pražūtingų poelgių. Aistrų sūkuryje žmogiškumo ir žvėriškumo grumtynės įsiliepsnoja kaip lemtingas mirties šokis.

 

Spalio 20 dieną „Kliudžiau” programą vainikuos Pietų Korėjos trupės pasirodymas: pansori atlikėja Park Shin Hyeatskleis, kaip korėjiečių kalba skamba chrestomatinis lietuvių literatūros kūrinys „Anykščių šilelis”. Dainininkės spektakliai apkeliavo Europą, apie ją sukurtas dokumentinis filmas, rodytas per na-cionalinę Pietų Korėjos televiziją. Šalies meno taryba paskelbė S.H. Park geriausia 2011-2012 metų jaunąja menininke.

Festivalis be apdovanojimų – ne festivalis. Geriausiam lietuvišką dramaturgiją pristačiusiam teatrui „Kliudžiau” rengėjai įteiksstilizuotą lanką. Jo vertą trupę išrinks teatro kritikų žiuri.

Visi spektakliai vyks Anykščių kultūros centre, A. Baranausko aikštė 2. Spektaklių pradžia 18 valandą. Po spektaklių žiū-rovai turės galimybę pabendrauti su aktoriais. Bilietų kaina 7-15 lt. Jų nuo spalio 1 d. įsigyti galima Anykščių kultūros centro kasose darbo dienomis nuo 14 iki 18 valandos ir likus trims valandoms iki spektaklio. Telefonas pasiteirauti ir už-sakyti bilietus            (8 381) 52 239      .

Anykščių krašto svečiai kviečiami pasisemti įspūdžių pirmajame lietuviškos dramaturgijos teatrų festivalyje ir užsukti į kitas lankytinas vietas: Angelų ir Arklio muziejus, „Laimės žiburį” (J. Bilūno kapą), A. Baranausko klėtelę, Šeimyniškėlių piliakalnį, Dainuvos nuotykių slėnį, nacionaline vertybe – siauruku nupuškuoti iki Rubikių ir atgal.

Daugiau informacijos suteiks festivalio „Kliudžiau” meno vadovė Eglė Mikulionytė 8 646 53 932Bilietus galima įsigyti Anykščių kultūros centro kasoje. Kasa dirba 14 – 18 val.; tel. 5 22 39

www.anyksciu-k-c.lt

 

DAUGIAU