Telesforo Valiaus „Paskutinis rytas“

Telesforo Valiaus „Paskutinis rytas“

Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, V. Putvinskio g. 55, Kaunasa

Telesforo Valiaus (1914-1977) paroda „Paskutinis rytas”, skirta dailininko 100-osioms gimimo metinėms.

 T. Valius – išeivijos dailininkas, įnešęs svarų indėlį į Lietuvos ir Kanados meno tradicijas. Įtakingas Kanados meno kritikas Paulas Duvalis šį menininką įvertino kaip vieną iš pačių iškiliausių savosios kartos grafikų. Kanados šimtmečio proga 1967 m. už įnašą į šios valstybės meną T. Valiui buvo suteiktas šimtmečio medalis.

Kūrybinį menininko braižą suformavo trys tradicijos: gimtosios Lietuvos, Kanados ir Paryžiaus. Ankstyvajai T. Valiaus kūrybai būdinga bendra Kauno meno mokykloje puoselėta tradicija – dėmesys liaudies menui, to meto kontekste jo darbai išsiskyrė ryškiu polinkiu į ekspresionizmą. Tą patį meninės išraiškos būdą pirmaisiais metais T. Valius naudojo ir išeivijoje. Radikalus posūkis jo kūryboje įvyko 1956 m., po kelionės į Paryžių. Dailininkas savo darbuose pradėjo naudoti spalvą, kito ir meninė išraiška, palaipsniui pereidama į abstrakciją.

Manoma, kad radikalias kūrybos permainas lėmė Kanados aplinka ir Šiaurės Amerikos kraštai, kurių mentalitetui būdingas didelis optimizmas. Kanados laikotarpio litografijos, ofortai, piešiniai ir monotipijos yra itin tapybiškos. Nuo 1963 m. pradėjo dominuoti dvi pagrindinės temos – Žemaitija (Samogitia) ir Paskutinis rytas. Žemaitijos leitmotyvas tęsėsi nuo T. Valiaus kūrybos pradžios, dvasinis ryšys su gimtąja dirva dailininkui visuomet buvo ypač svarbus.

Parodos pagrindą sudaro Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje saugomi kūriniai. Darbus taip pat paskolino Lietuvos dailės muziejus.

DAUGIAU