Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje

Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje

Bažnytinio paveldo muziejuje atidaroma paroda-hipotezė, skirta pirmajam Trakų parapinės bažnyčios šimtmečiui. Ekspozicijoje pristatomos skaitmeninės pirmojo, apie 1419 metus pastatyto, ir antrojo, po 1497 metų perstatyto, bažnyčios pastatų rekonstrukcijos. Skaitmeninius projektus praplečia mūro fragmentai, archeologiniai radiniai iš 2008-2010 metų kasinėjimų bažnyčios presbiterijoje ir šventoriuje, taip pat su bažnyčios kaita siejami dailės kūriniai.

Paroda-hipoteze baigiamas Lietuvos mokslo tarybos remiamas Lituanistinių tyrimų ir sklaidos projektas „Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje: architektūros ir sienų tapybos rekonstrukcija”. Projekto vadovės ir parodos kuratorės, Vilniaus dailės akademijos docentės dr. Giedrės Mickūnaitės bizantinės sienų tapybos tyrimai Trakų bažnyčioje ne tik praplėtė ir pagilino žinias apie tokios tapybos sklaidą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, bet ir atskleidė anksčiau nežinotą bažnyčios architektūros kaitą. Gotikos architektūros ir bizantinės sienų tapybos, taigi katalikiškos ir stačiatikiškos tradicijų, jungtį bažnyčios pastate papildo, o iš dalies ir pranoksta, archeologiniai radiniai. XV amžiuje Trakų bažnyčios šventoriuje mirusieji laidoti su kiauniniais peiliais, į kapus dėti pinigėliai. Tuometės kultūros mišrumą neabejotinai liudija XV a. I pusės moters įkapės: bizantiniai auskarai, baltiškieji žiedai ir segė, auksuotos Vidurio Europos miestams būdingos sagos ir pagoniškas reliktas – peiliukas. Nors įkapių kaita rodo laipsnišką katalikybės įsitvirtinimą, stačiatikių tradicijai atstovauja kabutis su Pergalės kryžiumi ir graikišku įrašu „Jėzus Kristus nugali”, rastas XVII a. kape. Pergalės kryžius buvo nutapytas ant bažnyčios šiaurinės sienos, skirtos Paskutinio teismo kompozicijai, kurios ikonografinė rekonstrukcija taip pat pristatoma parodoje.

Paroda veiks iki kovo 29 d.

Gruodžio 19 d., ketvirtadienį, 17.30 val. – paskaita „Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje: išimtis ar savastis Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūroje?”. Įėjimas nemokamas. Paskaitą skaito dr. Giedrė Mickūnaitė.

Gruodžio 20 d., penktadienį, 16 val. – ekskursija po parodą „Didžiulis mūras, vos per du uolekčius žemėn įgilintas, stebuklingai stovi”: Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje”. Ekskursiją veda parodos kuratorė dr. Giedrė Mickūnaitė. Įėjimas su muziejaus bilietu.

Parodos kuratorė Giedrė Mickūnaitė
Architektė Julija Reklaitė
Dailininkė Rūta Mickienė

PARODOS RENGĖJAI DĖKOJA:
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčiai ir parapijai, Lietuvos nacionaliniam muziejui, Trakų istorijos muziejui, polichromijos tyrėjui Vytautui Railai, archeologams Olegui Fediajevui ir Valdui Steponaičiui, dailėtyrininkei Guodai Gediminskaitei, architektui Aurimui Širviui, Lietuvos nacionalinio muziejaus restauratoriams.

PARODOS RĖMĖJAI:
Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia ir parapija

INFORMACINIS RĖMĖJAS:
„Žinių radijas”

Daugiau informacijos: tel. (8 5) 2697800, [email protected]
www.bpmuziejus.lt

 

 

DAUGIAU