Trečiadienio vakarai S. Vainiūno namuose

Trečiadienio vakarai S. Vainiūno namuose

Trečiadienio vakaras su Šiauliečių klubu, skirtas literato, liaudies švietėjo, pirmųjų lietuviškų kalendorių leidėjo, Šiaulių krašto bajoro Lauryno Ivinskio veiklos paminėjimui (200 metų nuo gimimo dienos). 

Dalyvaus Varnių žemaičių vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis, Lietuvos istorijos instituto darbuotoja Albina Auksoriūtė, Daivos ir Evaldo Vyčinų ansamblis.

DAUGIAU