“Tūla arba esame okupuota šalis”

“Tūla arba esame okupuota šalis”

Režisierė ir  inscenizacijos autorė Loreta Liausaitė

Video projekcijos autorius Vytautas Stanionis

Kompozitorius Eugenijus Kanevičius

  

Aktoriai: Jonas  Gaižauskas, Ona Gudaitytė, Erika Jasinskaitė, Tomas Kunčinas

                            

Spektaklis „Tūla arba esame okupuota šalis” sukurtas interpretuojant Jurgio Kunčino romaną „Tūla” (1993 m.), kuriame negailestingai apnuoginta sovietinio inteligento nuopuolio istorija, sovietmečio realijų vaizdai. Tačiau pirmiausia tai yra fatališkos meilės istorija, trumpai nušvietusi chaotišką autoriaus būtį, neišgelbėjusi, bet suteikusi prasmę. Autoriaus prisiminimuose atgijusi mirusi mylimoji Tūla, jo alter ego, padeda (iš)gyventi, (iš)būti. Metai praeina, o meilė lieka. Tai „tik beribis sielos alkis, ilgesio agoniją pavertęs į daiktus, paukščius, žvėris, žiedus ir mylimosios viziją.” (Rimvydas Šilbajoris)  

Spektaklio sukūrimą remia LR kultūros rėmimo fondas

 

DAUGIAU