Ugdomoji meno terapija vaikams

Ugdomoji meno terapija vaikams

VŠĮ Ugdymo ir konsultavimo centras kviečia vaikus nuo 11-14 m. į neformalaus švietimo programos “Ugdomoji meno terapija” užsiėmimus. Užsiėmimai vyks kiekvieną pirmadienį arba ketvirtadienį nuo 15:00-17:00 Savanorių p. 206 arba susirinkus grupei ugdymo įstaigje. Užsiėmimų kaina – 15 eurų per mėnesį. Tėvai kviečiami registruoti vaikus el. paštu: [email protected]
Ugdomosios meno terapijos užsiėmimai skirti vaiko kūrybiniai spontaniškai saviraiškai, skatinančiai vaiką pažinti pasaulį ir save bei jame sėkmingai adaptuotis. Ugdomosios meno terapijos užsiėmimų tikslas yra ne meno kūrinių sukūrimas, o vaiko saviraiška per kūrybą. Užsiėmimus ves psichologas, kuris skatins įvairias metodais ne tik išreikšti save, bet ir ugdyti vaiko socialinius įgūdžius bei didinti atsparumą stresinėms situacijoms.
Užsiėmimų metu bus naudojami įvairūs metodai: spontaniškas piešimas, projekcinis piešimas, teminis piešimas, darbas su modelinu, koliažas, draminė vaidyba, grupiniai žaidimai, fotografijos terapija. Šie metodai leis ugdyti efektyvesnį vaikų konfliktų sprendimą, pasitikėjimą savimi ir kitais, stiprinti pozityvų savęs suvokimą, skatinti kūrybiškumą ir saviraišką. Užsiėmimų turinys orientuotas į vaizduotės, pojūčių, empatijos, stambiosios ir smulkiosios motorikos, gebėjimo orientuotis erdvėje lavinimą, emocinio intelekto, bendravimo ir bendradarbiavimo, gebėjimo įvairiapusiškai vertinti situaciją skatinimą ir puoselėjimą. Užsiėmimų metu bus integruojamos šios užsiėmimų dalys: apšilimas grupėje, atsipalaidavimas, teminė individuali arba grupinė kūryba, aptarimas ir refleksija grupėje.

DAUGIAU

Kiti renginio laikai:

2017 vasario 09 15:00 2017 vasario 16 15:00 2017 vasario 23 15:00 2017 kovo 02 15:00