Užgavėnės 2009

Užgavėnės 2009

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJUS –
nuo 2009 m. vasario 22 d. 12 val. lig sutemų –
LAIKINOJI
UŽSIGAVĖJIMO RESPUBLIKA
Mes užsigavim, te mūsų bėdos užsigavi!
ĮVYKIŲ PROGNOZĖS
12 val. – barškesys, tarškesys ir kitoks -„ys” paskelbs Užsigavėjimo Respublikos gyvavimo pradžią. Kas kur vyks – ieškok ne tik žemėlapyje: bus dainuojama ir šokama, keliamos vestuvės (Ubagų ir ne), vyks piršlybos (Senbernio Sidaro ir ne), siaus Žydų komersantai ir Čigonų intrigantai, bus šiek tiek Velniavos – beveik, kaip Lietuvoj, veiks pranašysčių centrai ir gydyklos (geriausiai gydysim bergždininkes), netruks Arklių, Ožių, Gervių ir kitokių padarų.
Siautulingą linksmybių šurmulį kels ansambliai: “Poringė”, “Nalšia”, “Ūla” (Vilnius), “Utauta” (Utena), “Vabalkšnė” (Kazlų Rūda), “Žibinyčia” (Marijampolė), Kriščiūnų šeimos kapela ir “Verpeta” (Kaišiadorys), “Aidija” (Radviliškis), “Kupolė”, “Gadula”, “Liktužė”, “Žaisa” (Kaunas), Juškių šeimos kapela ir “Nedėja” (Rumšiškės)…Pilieti, prie šių pasilinksminimų prisijunk ir būtinai šauniausio ansamblio rinkimuose dalyvauk: užrašyk labiausiai patikusio ansamblio numerį ant lapelio ir įmesk į mobilią balsadėžę, kurią keliaudamas sutiksi…
Veidamainyste pasidomėk:
I. Tradicinių kaukių paroda ir drožyba pakelės smuklėje.
12.30 kaukes iš Šiaulių „Aušros” muziejaus fondų pristatoRūta Stankuvienė, Šiaulių „Aušros” muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja, LR Kultūros ministerijos etnokultūros ekspertė.
13.00 Žemaitijos Nacionalinio parko kaukių kolekciją ir drožybos meistrus pristato ŽNP etnografė Aldutė Kuprelytė.
II. Kaukių paroda – pardavimas Miestelio aikštėje.
Nuosavo veido nepagailėk – Lietuvos vardo tūkstantmečio albumui nusifotografuok.
Tautiečių iš kaimyninio užsienio koncertų nepražiopsok (Miestelio aikštėje):
12 val. “Rasa” (Daugpilis)
13 val. “Alna” (Punskas)
Įvairias žaidimų rungtis išmėgink.
Kojoms pavargus, žvengiantį(?) tramvajų arba roges, vežančias ir be sniego, susistabdyk.
Užsukęs užkandinėn „Šiupinynas”, pasmailinęs liežuvį, tradicinio patiekalo už porą žodžių tikėkis.
13 val. vyks ir blynų kąsniavimas lenktyniaujant. Dalyvausi – blyno paragauti gausi. Veiks net blynų kepimo treniruokliai gryname ore – neišmokęs tinkamai pavaišinti persirengėlių, gerų metų nelauk…Gerai pasitreniravęs ir
13 val. į Blynų kepimo čempionatą suskubk. Po treniruotės gryname ore – pergalė lengvai pasiekiama. Neužsibuvęs vėl Miestelin lėk, kur
14 val. – Kolekcijos “UŽGAVĖNĖS – 2009” pristatymas – kaukių konkursas.
15 val. – prognozuojamas perversmas: demokratiškąjį Lašininį nuo valdžios ir bačkos nuvers diktatorius Kanapinis. Supleškinsim Morę ir ankstesnės gadynės blogybes, o joms pleškant, ir apie šauniausio ansamblio rinkimų rezultatus sužinosim.
Naujasis valdytojas nedraus linksmybių ligi sutemų…

DAUGIAU