VADOVO KOMUNIKACIJA: BENDRAVIMAS SU ŽI

VADOVO KOMUNIKACIJA: BENDRAVIMAS SU ŽI

 

Bosų gildijos susitikimas


Vedantysis – Kazys Paulikas

Kiekvienas vadovas turi išmanyti žiniasklaidos darbo specifiką, mokėti aiškiai, patraukliai, dalykiškai pristatyti vadovaujama organizaciją, jos veiklą. Šį kartą Bosų gildijos susitikimo dalyviai ir svečiai diskutuos apie bendravimo ir pozityvaus komunikavimo ypatumus, aiškinis viešo pasirodymo ir kalbėjimo tikslus ir metodus bei ieškos tiesaus kelio į kiekvieno žurnalisto  širdį…

Daugiau informacijos – www.nesepb.lt, tel. 8 700 555 55.     

 

DAUGIAU