Valentino Jankauskio paroda „Fotografijos paveikslai“

Valentino Jankauskio paroda „Fotografijos paveikslai“

Fotografijų serijoje „Fotografijos paveikslai“ autorius sąmoningai ryškina fotografijos ir tapybos sąlytį, spalvinę faktūrą, dėmesys yra sutelkiamas į fotografinius siužetus ir intermedialias pasakojamas istorijas, kurios nepalieka abejingų, įtraukdamos į spalvų, svarstymų, paslapčių ir malonių atradimų procesą. Kūriniuose taip pat susipina piešinio, tapybos, graviūros, kompiuterinės grafikos ir fotografinio montažo technikos.

Valentino Jankauskio kūryboje fotografinė idėja yra išreiškiama per spalvas ir transformuotus, dažnai deformuotus vaizdinius, tų vaizdinių sąlyčius. Abstrakčioje fotografinėje plokštumoje detalės, ženklai, perauga į simbolius, emocijas, kuria vizualųjį pasakojimą, kuris gali būti siejamas su šiuolaikinio žmogaus egzistencine būsena, jo jausenomis, globalaus pasaulio apmąstymu ir pajauta. Dažna fotografija žiūrovą kviečia dialogui ir perkelia į tam tikrą meditacinę būseną.

Daugiau:

Atidarymas – kovo 13 dieną.
Parodą kviečiame lankyti iki balandžio 22 dienos.

Įėjimas nemokamas.

DAUGIAU