Vangos Gedmantaitės-Galkuvienės kūrybos paroda

Vangos Gedmantaitės-Galkuvienės kūrybos paroda

A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje, Putvinskio g. 64, Kaune

 Vangos Gedmantaitės-Galkuvienės kūrybos paroda.

Didžiąją Vangos Gedmantaitės-Galkuvienės kūrybos dalį sudaro vaikų knygų iliustracijos.  

V.Gedmantaitė-Galkuvienė iliustravo per dvidešimt įvairių autorių knygų, daugiausia vaikų poezijos kūrinių, 8 – 9-ojo dešimtmečių K. Kubilinsko, V. Reimerio, A. Matučio, V. Palčinskaitės, R. Girkontaitės, J. Šiožinio eilėraščių rinkinių bei poemėlių, kelias lietuvių liaudies daineles.  

Iš dailininkės iliustruotų prozos kūrinių pirmiausia išsiskiria vienas gražiausių jos darbų, lietuvių liaudies pasakos „Saulės vaduotojas” iliustracijos, įdėtos Maskvoje išleistame rinkinyje „Pabaltijo pasakos”. Knyga išėjo rusų, japonų, prancūzų, vokiečių ir kt. kalbomis. V. Gedmantaitės-Galkuvienės iliustracijos ryškina paslaptingą stebuklinių lietuvių pasakų dvasią. Kitataučiams skaitytojams skirtas taip pat Maskvoje išleistas V. Gedmantaitės-Galkuvienės iliustruotas leidinys „Lietuviški sąsiuviniai”. 

Pastaraisiais dešimtmečiais talentinga dailininkė sukūrė nemaža tapybos paveikslų. Daug kur artėjama prie abstrakčios raiškos, tačiau išlieka ir atpažįstami realybės pavidalai, žmogaus ir gamtos ryšio įkvėpti vaizdiniai.                                                                                                         

Vanga Gedmantaitė-Galkuvienė gimė 1935 m. Kaune. 1960 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Nuo 1964 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Bendradarbiavo su leidyklomis „Vaga”, „Vyturys, „Raduga” (Maskva) ir žurnale „Genys”. Dalyvavo daugelyje parodų Lietuvoje ir užsienyje. Pelnė premijų ir diplomų. Gyvena Vilniuje.

 Paroda veiks: 2011 06 30 – 2011 07 31

DAUGIAU