Varpų pusvalandis

Varpų pusvalandis

Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje, vyks romantinės varpų muzikos pusvalandis, skambės italų muzika. Kauno kariljonu skambins Giedrius Kuprevičius.     

DAUGIAU