Verslo teisė: kaip parengti gerą sutartį?

Verslo teisė: kaip parengti gerą sutartį?

Programos tikslas:

 

Supažindinti dalyvius su pagrindiniais dalykais, ką būtina žinoti sudarant sutartis: derybos, sutarčių sudarymo aspektai, sutarčių registravimas, sutarčių nutraukimo pagrindai, restitucijos taikymas.

Antroje mokymų dalyje aptariami sutartinės civilinės atsakomybės esminiai dalykai: jos samprata, galimos taikyti poveikio priemonės, delspinigių ir baudų taikymas, taip pat sulaikymo teisė.

 

Programos nauda dalyviui:

 

Mokymų metu dalyviai sužinos kokias atvejais kokią sutarties formą reikia sudaryti, koks turi būti jos turinys, kaip nustatyti sutarties nutraukimo sąlygas.

DAUGIAU