free Vieša konferencija “Reformacija ir šiandiena”

Vieša konferencija “Reformacija ir šiandiena”

Vieša konferencija “Reformacija ir šiandiena”

 

Konferencijos programa:

KONFERENCIJOS ATIDARYMAS

I. PASKAITA. Reformacijos pradžia ir jos įtaka Europoje.
Liuteronų bažnyčios vysk. dr. Mindaugas Sabutis (Vilnius)

PERTRAUKA

II. PASKAITA. Trys Reformacijos bangos Lietuvoje ir jų padaryta įtaka LDK.
Istorikas, dr. Deimantas Karvelis (Vilnius)

PERTRAUKA

III. PASKAITA. Modernieji evangelikai – Reformacijos plėtros vaisius.
Teologė, dr. Lina Toth (Andronovienė) (Glazgas, Škotija)

IV. DISKUSIJA. Evangelikai ir katalikai kartu. Ko galime pasimokyti vieni iš kitų?
Diskusijos dalyviai: vysk. dr. Mindaugas Sabutis, dr. Deimantas Karvelis,
dr. Lina Toth (Andronovienė), kun. dr. Saulius Matulis

Pertraukų metu konferencijų dalyvių vaišės, kava / arbata.

Renginyje bus galima įsigyti istorinių, teologinių knygų.

Įėjimas nemokamas

https://www.facebook.com/events/851908001654419

DAUGIAU