“Vilnius Jazz Young Power”

“Vilnius Jazz Young Power”

Jaunųjų džiazo atlikėjų konkursas “Vilnius Jazz Young Power”

Kaina: 7Lt
Stilius: jazz
Durys: 20:00
Koncerto pradžia: 21:30

Šiuo konkursu siekiama padėti atsiskleisti jauniesiems Lietuvos džiazo kūrėjams, paskatinti jaunuosius džiazo muzikantus kūrybinei laisvei, suteikiama galimybė jiems pristatyti savo originalią kūrybą.
Nuostatai:
Konkurse gali dalyvauti džiazo projektai (grupės ar atlikėjai), kurių nariai konkurso metu yra ne vyresni nei 27-eri metai (prie konkurso paraiškų pridedamas amžių patvirtinantis dokumentas – paso ar gimimo liudijimo nuorašas).
Konkurse dalyviai groja vieną originalią kompoziciją ir kompozicijas, pasirinktas iš rengėjų pateikto džiazo temų sąrašo. Temų sąrašas pridedamas atskiru dokumentu (Priedas 1).
Konkurse negali dalyvauti ankstesnių Vilnius Jazz Young Power konkursų Grand Prix laimėtojai ta pačia sudėtimi. Finaliniame Vilnius Jazz Young Power konkurso koncerte Respublikinio turo laureatai dalyvauja ta pačia sudėtimi. Esant neišvengiamam muzikanto pakeitimo būtinumui, privaloma informuoti konkurso organizatorius iki festivalio pradžios.

Konkurso eiga:
I etapas Turas vietose. Vyks Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Panevėžyje, Šiauliuose. Konkurso koordinatoriai vietose turi teisę, esant poreikiui, išplėsti privalomų kompozicijų programą iki dviejų temų iš rengėjų pateikto temų sąrašo.
Šiame etape išrenkamos grupės, kurios dalyvaus sekančiame, Respublikiniame ture.
II etapasRespublikinis turas. Vyks Vilniuje gegužės 9 d. muzikos klube “Tamsta”.
Šiame ture džiazo grupės groja originalią kompoziciją ir privalomą kompoziciją pagal temą, pasirinktą iš rengėjų pateikto sąrašo. Bendra pasirodymo trukmė – iki 25 minučių (iš jų iki 15 min. originaliai kompozicijai ir iki 10 min. kompozicijai pagal privalomą temą).
Respublikinio turo metu bus išrinktos 3 grupės, kurios bus pakviestos pasirodyti Vilnius Jazz festivalio programoje, specialiame Vilnius Jazz Young Power koncerte, o taip pat pristatytos visoje Vilnius Jazz festivalio medžiagoje (buklete, afišose, etc.)
Visi Respublikinio turo dalyviai gaus sertifikatą, liudijantį dalyvavimą Vilnius Jazz Young Power konkurse. Visiems Respublikinio turo konkurso dalyviams bus suteiktos akreditacijos į Vilnius Jazz festivalį, vyksiantį š.m. spalio 11-14 d.
III etapasTarptautinio festivalio Vilnius Jazz metu – atliekant Respublikiniame ture pristatytą originalią kompoziciją – su žiūrovų pagalba bus išrinkta viena grupė, Vilnius Jazz Young Power konkurso Grand Prix laimėtoja, kurią Vilnius Jazz festivalis pristatys kitiems tarptautiniams festivaliams ar konkursams.
Vilnius Jazz Young Power finalinį koncertą, vyksiantį tarptautiniame Vilnius Jazz festivalyje, rengėjai numato įrašyti ir išleisti CD pavidalu.
Konkurso laureatai ir diplomantai įsipareigoja neatlygintinai dalyvauti Vilnius Jazz Young Power finaliniame koncerte, kuris vyks festivalio “Vilnius Jazz 2012” metu Rusų dramos teatre.
Konkurso Vilnius Jazz Young Power perklausos ir finalinis laureatų koncertas, gali būti transliuojami per radiją ir televiziją bei gali būti įrašomas į garso ar vaizdo laikmenas be papildomo mokesčio konkurso dalyviams.
Registracija:Dalyviai, atvykstantys į Respublikinį turą, privalo atsiųsti (pristatyti) kokybišką fotonuotrauką, savo kūrybinę biografiją ir užpildyti organizatorių parengtą paraišką-anketą (jos formą galima rasti tinklapyje www.vilniusjazz.lt. Paraišką ir minėtus dokumentus iki gegužės 5 d. atsiųsti elektroniniu paštu: konkursas@vilniusjazz.lt

Daugiau informacijos: www.tamstaclub.lt
Staliukų rezervacija:
2124498, 869836121, 861156496
club@tamsta.com

DAUGIAU