Virtuali paskaita „Šv. Kazimieras – nepažįstamas ir tolimas Lietuvos šventasis“

Virtuali paskaita „Šv. Kazimieras – nepažįstamas ir tolimas Lietuvos šventasis“

Kovo 4 d. 18 val. kviečiame švęsti Lietuvos globėjo šv. Kazimiero šventę ir dalyvauti nuotolinėje dr. Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės paskaitoje „Šv. Kazimieras – nepažįstamas ir tolimas Lietuvos šventasis”.

Karalaičio Kazimiero idealą nusako psalmės žodžiai: „Tas, kurio rankos nekaltos ir širdis tyra“ (Ps 24, 4). Lietuvos globėjas yra vienas iš nedaugelio karališkos kilmės šventųjų, kurio nuopelnai ir dvasios tvirtumas buvo pripažinti netrukus po jo mirties. Karalaitis Kazimieras (1458–1484) gyveno tuo metu, kai karališkojo luomo pranašumai ir valdovo politinė galia turėjo ypatingą reikšmę. Tvirtai laikydamasis krikščioniškų vertybių, karalaitis priešinosi šeimos ir aplinkinių spaudimui gyventi „kaip visi“, vengė prabangos bei valdovo sūnui skirtų malonumų, eidamas valstybines pareigas, pasižymėjo teisingumu, išsiskyrė kaip rūpestingas ir tėvynės reikalams atsidavęs valdovas.

Vilniaus katedros Šv. Kazimiero koplyčioje saugomos karalaičio relikvijos visais laikais buvo gerbiamos, ne kartą slepiamos nuo gresiančių pavojų. Koplyčios architektūra ir puošyba pasakoja šventojo gyvenimo istoriją, atskleidžia dorybes, parodo jo užtarimu įvykusius stebuklus bei tikinčiųjų patirtas malones. Paskaitoje prisiminsime šių vertybių istorijas ir fundatorių pamaldumą šventajam Lietuvos globėjui.

 

Paskaitos pradžia – 18 val.

Paskaitos trukmė –  apie 1 val.

Paskaitos kaina – 6 Eur

 

Susitikimas įvyks „Zoom“ platformoje. Asmeninė nuoroda į renginio internete vietą Jums automatiškai bus išsiųsta po sėkmingo apmokėjimo. Vienas bilietas galioja vienam renginiui.

DAUGIAU