Vladislovo Vaišvilos jubiliejinė 80-mečio tapybos paroda

Vladislovo Vaišvilos jubiliejinė 80-mečio tapybos paroda

Jubiliejinė paroda – turtingo kūrybinio kelio apibendrinimas

Sausio 30 d. 17 val. Panevėžio miesto dailės galerijoje atidaroma Vladislovo Vaišvilos jubiliejinė 80-mečio tapybos darbų paroda, kuri bus eksponuojama iki vasario 17 d.

Parodose Vladislovas Vaišvila pradėjo dalyvauti nuo 1961 m. ir yra surengęs apie pusšimtį autorinių parodų, taip pat aktyviai dalyvauja kasmet rengiamose grupinėse Panevėžio dailės parodose. Įvairiu laiku jo darbai eksponuoti daugelyje Lietuvos miestų, taip pat Baltarusijoje, Latvijoje, Rusijoje. Dailininko kūrinių yra įsigiję privatūs asmenys, įvairios įstaigos, organizacijos, paveikslų galerijos.

Apibendrinant Vladislovo Vaišvilos kūrybinį kelią būtų galima išskirti keletą sąlyginai ryškesnių periodų.

Nuo 1961 m. iki 1975 m. – tai nesudėtingų kompozicijų akvarelių laikotarpis. Kitą kūrybos dešimtmetį galima būtų apibrėžti kaip savos pasaulėžiūros bei individualios meninės stilistikos formavimosi ir įsitvirtinimo metą. Nors šiuo metu sukurtuose darbuose galima įžvelgti buvusių dėstytojų A. Petrulio, S. Džiaukšto, J. Švažo įtaką, tačiau būtent tuo metu susikristalizuoja individuali dailininko stilistinė forma, išryškėja pamėgti motyvai, koloritas, tapymo būdas.

“Nuo 1985 m. iki 2000 m. būtų galima apibūdinti kaip stabiliausią natiurmortų, portretų bei peizažų laikotarpį. Šio meto darbams būdinga ne tik jau anksčiau „prisijaukinta” ekspresyvi tapymo maniera, realistinis piešinys, lakoniška kompozicija, bet ir gerokai subrandintas vidinės laisvės ir pasitikėjimo užtaisas.

Apie 2000-uosius metus, jau sulaukęs beveik septintos dešimties savo gyvenimo metų ,dailininkas radikaliai pakeičia savo kūrybos stilių ir tokiu būdu atsinaujina iš esmės. Iš pradžių trumpam ekspresionistinę manierą paveiksluose pakeičia koliažai bei asambliažai, kiek vėliau – pabrėžtinai geometrizuotų spalvinių dėmių kompozicijos, o vietoje natiurmortų ir peizažų atsiranda giliai išjaustų, paprasta gyvenimiška patirtimi pagrįstų apmąstymų vaizdiniai.

Nors skirtingų laikotarpių tapyba išoriškai skiriasi, tačiau iš esmės jos turinys vis tik išlieka labai pastovus. Būtent tai ši dailininko 80-ties gyvenimo metų jubiliejų žyminti paroda ir atskleidžia. Kartu ji yra gražus turtingo kūrybinio kelio apibendrinimas”, – teigia menotyrininkas Sigitas Laurinavičius.

Vladislovas Vaišvila gimė 1933 m. vasario 7 dieną Pasvalio rajone, Auriliškių kaime. Mokėsi Pasvalio gimnazijoje, vėliau Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1975 m. baigė Vilniaus dailės institutą (dabar – Vilniaus dailės akademija). Po studijų dirbo kūrybinį ir pedagoginį darbą.

Šiuo metu V.Vaišvila tebevadovauja suaugusiųjų dailės studijai „Paletė” ir veda keramikos būrelį Vytauto Mikalausko menų mokyklos mokiniams. Brandaus amžiaus sulaukęs dailininkas stebina savo energija, intensyvia kūrybine ir organizacine veikla. “Paletės” studijos parodos organizuojamos įvairiuose Lietuvos miestuose, aplankoma daugybė renginių, dalyvaujama šventėse, festivaliuose.

Nuolat gera nuotaika spinduliuojantis menininkas energijos semiasi iš dailės, su kuria nesiskiria nuo pat ankstyvos vaikystės, muzikos (pats grojo džiazą), bendravimo su bendraminčiais, gyvūnų globos. Jis sako mokąs susikalbėti su savo globotiniais jų kalba ir ypač vertina žirgus, kurie su didele meile nutapyti jo paveiksluose.

Panevėžio miesto dailės galerijos inf.

 

 

DAUGIAU