XX Vilniaus Aukcionas

XX Vilniaus Aukcionas

Tolerancijos centre (Naugarduko g. 10/2, Vilnius) įvyks jubiliejinis XX Vilniaus aukcionas. Aukcionui teikiamus meno kūrinius galima apžiūrėti aukciono ekspozicijoje Tolerancijos centre rugsėjo 14-16 d.:

Aukciono ekspozicija:
Rugsėjo 14-15 d. nuo 10:00 iki 18:00 val.
Rugsėjo 16 d. nuo 10:00 iki 14:00 val.

Aukciono intriga – rubrika „Nue & Erotica”, kurioje pristatomi aktai bei erotizmo pavyzdžiai Lietuvos dailėje: jautrūs ir skulptūriški Juozo Mikėno aktai, Vytauto Kašubos bareljefai, prancūziškai elegantiška Prano Gailiaus erotika, natūralistiškai ironiškas Puipa, ženkliškumo link gravituojantis Antanas Mončys, juslingumu pulsuojantis Akvilės Zavišaitės aktas, simbolistinė Elvyros Kairiūkštytės grafika, taip pat keli japoniškos XIX a. erotinės grafikos – shunga – pavyzdžiai.

Bendroje Lietuvos dailės skiltyje pristatoma dailės klasikų kūryba. Joje atskirai paminėtina tarpukario vilniečių dailė. Išsiskiria Vytauto Kairiūkščio bei Vaclovo Kosciuškos darbai, taip pat Vytauto Mackevičiaus, Sergejaus Gračiovo, Boleslovo Motuzos-Matuzevičiaus, Jono Buračo peizažai. Pristatoma po porą Kazio Šimonio, Adomo Galdiko, Algirdo Petrulio darbų. Rinkinį puošia nedidelis ir žaismingas Viktoro Vizgirdos etiudas „Kavinėje”. Abstraktų mėgėjams pristatomi net trys Rimvido Jankausko-Kampo darbai. Modernizmo klasikai atstovauja Arvydas Šaltenis su daug kur reprodukuotu programiniu darbu „Telefonas II” bei Algimantas Švėgžda su lietuviškojo periodo peizažu. Pirmą kartą pristatomas labai įdomus autorius – Romanas Vilkauskas, taip pat rasime Algio Skačkausko, Rimo Bičiūno, Algio Griškevičiaus, Leonardo Tuleikio darbų, Valentino Antanavičiaus asambliažą.

Grafikos skiltyje bus pasiūlyta įsigyti Fluxus objektą – Jurgio Mačiūno autorinę knygą „Jonas Mekas. Reminiscencijos”. Šalia – nuostabi lietuviškos grafikos klasikos apžvalga: Kisarausko, Krasausko, Rauduvės, Lagausko, Repšio, Vilučio lakštai. Dabartinių keturiasdešimtmečių kartai nostalgiją ir šypseną sukels kelios originalios „Genyje” spausdinto „Paršiuko Čiuko” istorijos.

Aukcioną užbaigs istorinė grafika bei nedidelė europinio antikvaro rubrika. Bus galima įsigyti unikalų XVII a. I p. Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio užsakymu sudarytą Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės žemėlapį, bei kitą, mažesnį – Jono Nepreckio ir Tobias Meyerio, žymių Europos kartografų – LDK žemėlapį. Taip pat atkreiptinas dėmesys į Bartolomėjaus Lauvergne, Napoleono Ordos ir Antonio Oleščinskio lituanistinius vaizdus.

Antikvaro skiltyje atkreiptinas dėmesys į vieno iš Nidos kolonijos autorių – Joseph Burger – Neringos peizažą, taip pat litvako Pinchus Krémègne natiurmortus, nuostabiai jautrią Léon Herbo, Otto Pippel, Alberto Rossi tapybą.

Aukciono rinkinį sudaro 102 meno kūriniai, kurių kainos svyruoja nuo 400 Lt iki 27 500 Lt

Registruotis, peržiūrėti aukciono katalogą galima internete – www.menorinka.lt

DAUGIAU

Kiti renginio laikai:

2011 rugsėjo 14 10:00 2011 rugsėjo 15 10:00 2011 rugsėjo 16 10:00