„Zenonas Varnauskas – Kauno  mokyklos maestro“

„Zenonas Varnauskas – Kauno mokyklos maestro“

Paveikslų galerijoje, K. Donelaičio g. 16, Kaune

Paroda „Zenonas Varnauskas – Kauno  mokyklos maestro”.

Visas dailininko Zenono Varnausko (1923-2010) kūrybinis gyvenimas prabėgo Kaune. Be šios asmenybės neįsivaizduojamas XX a. Kauno meno pasaulis. Zenonas Varnauskas čia studijavo tekstilę ir grafiką (1942-1947), čia užsidegęs kūrė aukštąją dailės mokyklą ir joje dėstė. Energingas, veržlus, lankstus organizatorius. Atsidavęs, sąžiningas kompozicijos, piešimo, tapybos dėstytojas. Impulsyvus, eksperimentuojantis ir labai savitas tapytojas, tekstilininkas, grafikas.

Šioje retrospektyvinėje parodoje pristatoma jo kūrybos visuma: pirmieji pokariniai peizažai, tekstilė, kurta XX a. 5-7 deš., karikatūros, vėlesnioji tapyba guašu ir eksperimentai su Xerox kopijuokliu, daryti brandžiajame laikotarpyje.

Dailininko Z. Varnausko kūryboje persipynę Kauno meno mokyklos tradicijos, sovietmečio primestys ir prigimtinis spontaniškas menininko kūrybingumas, nepavaldus jokioms aplinkybėms. Jis studijavo pas garsiuosius Kauno menininkus Viktorą Petravičių, Adomą Galdiką, Liudą Truikį. Sovietmečiu turėjo taikytis prie sovietinio meno dogmų, bet, galima sakyti, sugebėjo su jomis prasilenkti, atsiduodamas pedagoginiam darbui ir nedažnai dalyvaudamas parodose.

Šiandien galima teigti, kad kaip tapytojas Zenonas Varnauskas buvo modernus ekperimentuotojas – ne tik tapė, bet ir aktyviai veikė nedidukėje tapybos plokštumoje: liejo, varvino dažus, drąskė ir klijavo, trynė ir skutinėjo paveikslo paviršių, ir keisdavo jį be gailesčio. Z. Varnauskas Kaune gilinosi į Paryžiaus mokyklos dailininkų reprodukcijas (originalai beveik nebuvo pasiekiami), prisimindavo Kauno meno mokyklos dėstytojų, regėjusių Paryžiaus meną, jam duotas pamokas. Ir Zenonui Varnauskui, ir jo studentams Kaune tie vardai, sovietmečiu atkakliai trinti iš atminties, dažnai tebebuvo meno idealas, kuriuo buvo sekama.

Kauno mokykla yra nepakankamai atskleistas Lietuvos meninio gyvenimo reiškinys. Zenonas Varnauskas yra Kauno mokyklos maestro, nuolat žvelgęs Kauno meno mokyklos ir École de Paris kryptimi. 2013 m. balandžio 4 d. Zenonui Varnauskui būtų sukakę 90 metų.

/Menotyrininkė Rasa Andriušytė-Žukienė/

Paroda veiks: 2013 04 05-2013 05 05

DAUGIAU