Žolinė

Žolinė

Račkiškių koplyčioje bus aukojamos šventos mišios, šventinami žolynai ir duona. Po mišių vyks kermošius, koncertas, spektaklis, vakaronė su liaudiškomis dainomis ir šokiais Aukštaitijos kaime. Kviečiame kartu švęsti Žolinę Lietuvos liaudies buities muziejuje!                                                                          Programa plačiau: www.llbm.lt

ŽOLINĖ – tai atsisveikinimo su želmenimis ir gėlėmis diena. Javai jau nupjauti ir suvežti, uogos ir vaisiai surinkti, privirta uogienių. Moterys šią dieną rinkdavo gražiausias laukų gėleles, vaistažoles, dėkodavo Žemei už derlių ir grožį. Lietuvoje įvedus krikščionybę, Žolinės šventė sutapatinta su Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo diena. Sakoma, kad Žolinė esanti bene vienintelė metų šventė, kai visos gėlės nori būti nuskintos ir nuneštos į bažnyčią. Bažnyčiose šventinamos vaistingos laukų žolelės, gėlės, javai ir daržovės. Dzūkės nuo seno į gėlių puokštę įdėdavo morką, griežtį, buroką ar net kopūsto galvą. Pašventintų daržovių valgydavo visa šeimyna, padalydavo su pašaru gyvuliams, tikėdami, kad taip visi bus apsaugoti nuo ligų. Sudžiovinti žolynai būdavo laikomi pirkioje už šventųjų paveikslų, užėjus griaustiniui, jais smilkydavo namus, susirgę gerdavo iš jų išvirtą arbatą.

Ūkininkai šiai šventei iškepdavo duonos iš šviežio derliaus ir padarydavo alaus, giros. Žolinių švęsti susirinkdavo visa giminė, buvo prisimenami ir giminės mirusieji. Buvo tikima – kas neateis kartu švęsti per Žolinę, bus neturtingas arba liks vienas bėdoj. Tai ypatinga šventė, nes žmogus, turėdamas savo derlių aruoduose, atsigręžia į artimą ir jam siūlo pagalbą.

Šventės programa Aukštaitijos kaime:

Nuo 10-16 val. Kermošius prie Račkiškių koplyčios šventoriaus

11 val.             Žolinės puokščių paroda prie koplyčios šventoriaus.

12 val.             Šv. Mišios Račkiškių koplyčioje. Gėlių ir žolynų, daržovių ir duonos šventinimas.

13 val.             Rumšiškių kultūros centro vokalinio ansamblio ,,Žigla” pasirodymas.

Nuo 13 iki 16 val. :

  • Interpretacinė programa ,,Žolinė. Šventadienis Lietuvos kaime XX a. 3-4 dešimtmetyje” (G. Šapranauskaitė ir V. Braziulienė).
  • Fotografijų paroda – „Mylimiausia Lietuvos duona. Jau 130 metų”. Renginio metu vyks akcija “Laiškai duonai” (UAB ,,Vilniaus duona”).
  • Tautinis paveldas ,,Pamario krašto smilkomi augalai” (Mija Džeinara – Ubartienė).
  • Kaimiški jaunimo žaidimai.
  • Viktorina-loterija.
  • Duonos ir pyragų kepimas.
  • Edukacinis užsiėmimas ,,Muilas – švarai ir grožiui” (N. Jančiūtė).
  • Pasivažinėjimas arkliais.

13.30 val. Pažintis su vaistingų ir prieskoninių augalų gydomosiomis savybėmis (G. Žumbakienė)

14   val. Kauno K. Binkio teatro spektaklis ,,Pasiklydęs Drakonas arba sumaištis stebuklingame miške”. (Rež. N. Glebauskaitė-Žilinskienė)

15 – 16 val.  Liaudies šokiai

11 val. iš Kauno marių prieplaukos Pažaislyje į Lietuvos liaudies buities muziejų plauks laivas. Telefonas pasiteiravimui: +370 686 00829.

Maloniai kviečiame!

DAUGIAU