Loading…

Birštono sakralinis muziejus

Muziejus lankytojams pristato dvi memorialines ekspozicijas, skirtas Šventosios  Romos bažnyčios kardinolui Vincentui Sladkevičiui ir arkivyskupui kankiniui Teofiliui Matulioniui, bei sakralinio meno ekspoziciją, kurioje pristatomi vertingi religinio meno kūriniai (tapyba, skulptūra, tekstilė, liturginiai indai, liaudies menas). 
Memorialinė ekspozicija įrengta buvusiose klebonijos patalpose.
Vienoje jų, buvusiame vyskupo koplyčios kambaryje, 1957 m. per šv. Kalėdas, gruodžio 25 d., vyskupu buvo konsekruotas kan. Vincentas Sladkevičius. Muziejaus lankytojams memorialiniuose kambariuose pristatomi vertingi eksponatai iš sukaupto bei deponuoto rinkinio. Sakralinio meno ekspozicijoje rodomi vertingi bažnytinio meno kūrinai iš Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčios ir kitų regiono šventovių bei Kaišiadorių krašto muziejaus ir Lietuvos dailės muziejaus rinkinių.

Birštono miesto bendruomenės ir jos lyderių – klebono dekano Jono Dalinevičiaus ir mero Antano Zenkevičiaus – iniciatyvai įkurti Birštono sakralinį muziejų su memorialinėmis ekspozicijomis 1999 m. pritarė ir Šviesios atminties kardinolas Vincentas Sladkevičius. Plačiau.