Loading…

Griškabūdžio bažnyčia

Aštuonkampė klasicistinė Griškabūdžio bažnyčia stovi lygioje vietoje, ilgos stačiakampės aikštės kampe. Fasadus turtina stačiakampiai prieangio-portiko, presbiterijos-zakristijos priestatai ir nedideli altoriams skirti kyšuliai. Ypač puošnus pagrindinio fasado keturkolonis dorėninis portikas su belvederiniu bokšteliu. Statinį vainikuoja piramidinis stogas, o jo centrą ryškina daugiakampis bokštelis, užbaigtas kryžiumi.

Pažymėtina, kad Griškabūdžio karmelitų bažnyčia yra vienintelis išlikęs daugiakampės klasicistinės medinės bažnyčios Lietuvoje pavyzdys. Šio unikalaus statinio interjerą dengia plokščios lubos, atremtos į keturias mūrines jonėnines kolonas. Lubų vidurio perdanga pakelta ir imituoja veidrodinį skliautą. Aštuonkampę dalį juosia galerija, o sienas dengia polichrominė sienų tapyba, daugiausia imituojanti architektūros elementus.

XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje, kol čia dar buvo karmelitai, bažnyčią puošė septyni altoriai: didysis su Pasaulio Išganytojo paveikslu ir šeši šoniniai — Škaplieriaus Švč. M. Marijos, Šv. Juozapo, Šv. Onos, Šv. arkangelo Mykolo, Šv. Teklės, Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo. Kaip matyti, altoriai buvo tituluoti karmelitams svarbių įvykių, šventųjų ir bažnyčios fundatorių garbei. 1996 m. griškabūdiečiai šventė bažnyčios 200 metų jubiliejų. Ruošiantis šiam įvykiui, buvo atnaujinta bažnyčios išorė ir vidus. Pagal tarpukario laikų nuotraukas pakeisti visi langai, restauruotas vitražas, sienų tapyba. Ta pati ikonografinė medžiaga leido parengti klebonijos atstatymo projektą, kuris per trumpą laiką (3 menesius) buvo įgyvendintas. Unikalus, kadaise basiesiems karmelitams priklausęs ansamblis dabar parapijiečius ir svečius pasitinka atsinaujinęs, traukdamas žmones dvasiniu grožiu, bažnytinio meno vertybėmis.