Loading…

IV Fortas

Išsidėsčiusi Nemuno slėnio viršutinėje terasoje, prie Linksmės upelio ištakų, forto teritorija tankiai apaugusi neaukštais želdiniais, kurie kartu su forto aplinkoje augančiais dideliais medžiais (tarp jų ir pagal perimetrą išlikusios topolių eilės) formuoja stambių medžių masyvą dominuojantį plačioje teritorijoje, reikšmingą kraštovaizdžio akcentą. Savo tūriu teritorija susišaukia ir su tolimesniais žaliuojančiais Nemuno šlaitais, Napoleono kalnu. Sąlygojama vakarinėje dalyje tekančio Linksmės upelio, asimetrinės plano struktūros, netaisyklingo keturkampio formos forto teritorija susilieja su gamtiniu karkasu. Nors reljefas išlikęs, tačiau slepiasi po želdinių rūbu.

Reikšmingas kraštovaizdžio suvokimui specialiai tvirtovės reikmėms nutiestas ir plastiškai nuvingiuojantis kelias (dabar Plytinės g.). Šiaurinėje pusėje išlikę įvažiavimo į forto teritoriją vartai, stipriai apgriauti, bet vis dar svarbus kraštovaizdžio akcentas. Perspektyvoje kareivinių kompleksas baigiasi gynybinio griovio siena, horizontalią kompoziciją ir vienoje ir kitoje pusėje uždaro pagal perimetrą užsodintų topolių šydas – vertingas kraštovaizdžio akcentas.