Loading…

Jogos namai “Ananda”

Esame jogos mokytojai ir jogos namų”Ananda” (vert. iš sanskrito kalbos – palaima) šeimininkai.

Mes NEATSTOVAUJAME nei religinei, nei kokiai kitai organizacijai. NESIŪLOME to, ką galėtų įvertinti net ir labai kompetetinga komisija. Arba, ką būtų galima įsprauti į kokios nors – net ir pačios patraukliausios licencijos rėmus. Nes neįmanoma į rėmus įsprausti paties GYVENIMO. Tai su kuo SUPAŽINDINAME Jus ir yra MŪSŲ GYVENIMAS… Mūsų PATIRTIS ir mūsų PRAKTIKA… Gyvename taip – nes KITAIP GYVENTI NEGALIME. Ir NENORIME. Ir niekas nėra atsakingas už tai, kad mes TAIP PASIRINKOME. Ir mes PRIEŠ NIEKĄ NESAME ATSAKINGI UŽ JOKIAS – TIESIOGINES AR NETIESIOGINES – PASEKMES to ką Jūs darote, naudodamiesi iš mūsų sužinota informacija. VISA ATSAKOMYBĖ VISIŠKAI IR PILNAI GULASI ant BESINAUDOJANČIOJO PEČIŲ. Štai taip.

Viena iš maždaug dvidešimties žodyne pateikiamų šio žodžio reikšmių – dvasinio tobulėjimo kelias. šiuo atveju” žodžiu “dvasinis” apibūdinamas toks įprastinio mąstymo pertvarkymas, kuris gali priartinti žmogų prie daug subtilesnių ir aukštesnių sferų suvokimo.”

Joga tai labai tikslus mokslas apie mūsų kūną, protą, sielą ir mus supantį pasaulį. Protas visada vystosi. Kai mes sąmoningai galvojame apie aukščiausią ir švariausią patirtį, mūsų individuali sąmonė anksčiau ar vėliau prasiskverbia į tą sritį.

Joga – tai pats galingiausias ginklas sunaikinantis mūsų fizines ir dvasines negalias, baimes, nerimą, nepilnavertiškumo kompleksą ir stresą. Pradėję praktikuoti jogą mes kartą ir visiems laikams peržengiame savo pačių susikurto kalėjimo slenkstį, suprantame tikrąją laisvės vertę ir prasmę, ir tarsi iš naujo gimstame sau ir visam pasauliui. Nevilkdami savo PRAEITIES, kurios jau nėra, naštos ir nesikabindami į ATEITĮ, kurios dar nėra, ir taip nepražiopsodami paties svarbiausio momento – DABARTIES, pajautę tikrąją savo prigimtį – PALAIMĄ, savyje turėdami visą ŽINOJIMĄ ir įkūnydami amžinąją BŪTĮ, esame patys sau daktarai, teisėjai ir mokytojai, patys sau laimė ir nelaimė, patys kiekvienos savo dienos kūrėjai.

Tereikia trupučio drąsos – ateiti į jogos pamokas ir patikėti, kad ir JUMS TAI ĮMANOMA…