Loading…

Jogos studija DEIMANTINIS LOTOSAS

VISŲ PRAKTIKŲ ESMĖ IR TIKSLAS – PUIKI SAVIJAUTA
JOGA – kaip senas draugas, kuris apkabina Jus , kai esate nusiminę, kuris palaiko Jus, kai esate sunerimę ar bijote, kuris išplečia Jūsų galimybių ribas, kada pasitikite savimi. Ji visada su Jumis. Atverkite širdį, įsileiskite jogą ir ji palies pačias tolimiausias Jūsų būties kerteles. Kaip lašas gaivaus šaltinio vandens…

Jogos studijoje DEIMANTINIS LOTOSAS renkasi tik moterys. Visos praktikos pritaikytos išskirtinai Joms, kad būdamos čia jaustųsi pakylėtai ir lengvai. Kiekvienas susitikimas – tai nauja patirtis, žvelgiant į save kaip kūno, proto ir sielos visumą , jaučiant save moteriškoje vienybėje su
Visata.

Jogos studijoje užsiėmimai vyksta du kartus per savaitę. Naujokai jogoje renkasi atskirai i 8 parengiamuosius užsiėmimus, po kuriu įsilieja į bendras grupes.