Loading…

Kauno IX forto muziejus

Naujojo muziejaus ekspozicinės temos:

Molotovo-Ribbentropo paktas (1939 m.) ir Lietuvos aneksija (1940 m.);

Sovietų teroras ir Lietuvos gyventojų trėmimai į sovietų lagerius ir Sibirą

Nacių okupacija 1941-1944 m.;

Lietuvos inteligentai Štuthofo koncentracijos stovykloje 1943 m.;

Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos veikla lageriuose ir tėvynėje antrosios sovietinės okupacijos metais;

Romas Kalanta – Laisvės šauklys;

Lietuvos karininkai Norilsko lageriuose. Plačiau.