Loading…

Kauno lėlių teatro muziejus

Nedidelėje muziejaus erdvėje sukomponuotos patrauklios kompozicijos: pirmųjų teatro spektaklių gabitinės lėlės, primenančias grynojo realizmo estetiką, taip pat vėlesnių laikotarpių bei šių dienų dailininkų stilizuoti personažai, atspindintys įvairiausius charakterių bruožus. Tai princesės, karaliai, burtininkai, velniukai, kitos mitologinės būtybės, įvairūs žvėreliai iš spektaklių („Eglė žalčių karalienė”, „Zuikių mokykla”, „Mėlynasis šunytis”, „Varlė – karalienė”, „Skudurinė Onutė”, „Juodoji višta arba požemio gyventojai” ir kt.), kuriuos matė jau kelios kartos. Plačiau.