Loading…

Kupiškis – Salamiestis

J. ir T. Skardžių sodyba ir akmuo „Velnio pėda“
Prie plento iš Salamiesčio j Kupiškį išsibarstęs Gyvakarų kaimas. Jame išliko senojo kaimo gatvė ir vertingų senosios medinės architektūros paminklų — J. ir T. Skardžių gyvenamasis namas ir svirnas, statyti 1891 m. Kaime stūkso akmuo, vadinamas Velnio pėda, prie kurio, pasak padavimų, rinkdavosi apylinkių raganos.
Salamiesčio evangelikų-reformatų bažnyčia
XVI a. Salamiesčio dvaras, priklausęs Kalvino mokymą išpažįstančiai Lietuvos didikų Radvilų šeimai, tapo pirmuoju evangelikų reformatų židiniu Kupiškio krašte. 1583 m. Salamiestyje jie pasistatė savo maldos namus, o 1595 m. įsteigė parapinę lietuvišką mokyklą. Ji seniausia rajone.
Salamiesčio Šv.Antano Paduviečio bažnyčia
Kunigo Mykolo Dirviansko rūpesčiu, grafienės Konstancijos Morikonienės ir parapijiečių lėšomis 1815 — 1820 m. pastatyta dabartinė akmenų mūro klasicistinė, stačiakampio plano vienanavė Šv. Antano Paduviečio bažnyčia.
Salamiesčio grūdų sandėlis („magazinas“)
Grafas Tiškevičiaus apie 1860 metus pastatė akmeninį Salamiesčio „magaziną“, kurio griuvėsių liekanos išliko iki šių dienų.
Salamiesčio Tiškevičių dvaras
Salamiesčio dvaro klasicistiniai rūmai pastatyti XIX a. III dešimtmetyje, ūkiniai pastatai -apie 1850 m., iš akmenų sumūrytas vėjo malūnas. Dvarą valdė Tiškevičiai.