Lietuvos liaudies buities muziejus

Lietuvos liaudies buities muziejus – tai etnografijos muziejus po atviru dangumi. Muziejaus pagrindą sudaro gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, perkelti iš įvairių Lietuvos regionų – Aukštaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos, Žemaitijos, Mažosios Lietuvos. Jie sugrupuoti į kompleksus: sodybas, nedidelius kaimus, miestelį. Pastatai atskleidžia įvairių laikotarpių ir socialinių sluoksnių pastatų būdingiausias stilistines savybes, išplanavimus, konstrukcijas, dekoro elementus. Atkurta pastatų aplinka – tvoros, želdiniai, sakraliniai paminklai.

Muziejaus eksponatiniuose pastatuose įrengtose interjero ekspozicijose demonstruojami originalūs baldai, audiniai, virtuvės rakandai ir darbo įrankiai atspindi to meto lietuvių buitį. Muziejaus centre – miestelis su jam būdingais pastatais, kuriuose žiedžiami puodai, gaminami gintaro, medžio dirbiniai, audžiama.

Skaudžius Lietuvai momentus atspindi tremties ir pasipriešinimo sektorius. Muziejuje vedamos ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, vyksta renginiai skirti kalendoriniams ir šeimos papročiams, rengiami folklorinių kolektyvų koncertai, veikia jojimo būrelis.

Kaina sezono metu: 10 LT / 2,90 € suaugusiems, 5 Lt / 1.45 € moksleiviams, senjorams, studentams. Ikimokyklinio amžiaus vaikai įleidžiami nemokamai.