Loading…

M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Dvylikoje ekspozicijų pristatomi meno kūriniai nuo senovės civilizacijų iki Europos XX a. vaizduojamosios ir taikomosios dailės, taip pat Lietuvos dailės raida nuo XV a. iki XX a. Memorialiniuose muziejuose veikia garbių Lietuvos meno ir kultūros veikėjų (M. K. Čiurlionio, A. Žmuidzinavičiaus, A. ir P. Galaunių, L. Truikio ir M. Rakauskaitės, J. Zikaro ir V. K. Jonyno) memorialinės ekspozicijos. Plačiau.