Loading…

M. Žilinsko dailės galerija

M. Žilinsko dailės galerijoje veikia šios nuolatinės ekspozicijos:

Mykolo Žilinsko surinkti ir padovanoti XVII-XX a. Europos taikomosios dailės darbai;
XVI-XIX a. italų, olandų, flamandų, vokiečių tapyba;
XIX a. II pusės – XX a. Vakarų Europos dailė;
XX a. I pusės Baltijos šalių tapyba ir skulptūra;
Senoji Egipto dailė;
Porcelianas;
Senieji gobelenai.

bertes Thorvaldsen. „Achilas ir Briseidė". 1803