Loading…

Mančiagirės kaimas

Abipus Ūlos stūkso kupetinis Mančiagirės kaimas, į kurį subėga keliai iš Varėnos, Žiūrų, Marcinkonių ir Zervynų. Chaotiškas, su gamtinėmis ribomis natūraliai susiliejęs kaimas – tikra archajinė retenybė, atsitiktinai išvengusi XVI a. karalienės Bonos vykdytos pertvarkos, kuomet buvo formuojami gatviniai kaimai. Tokiuose senuosiuose kaimuose gyvendavo ištisos žmonių kartos.