Loading…

Margionių klojimo teatras

1920 m. įkurtas teatras mena tarpukario laikus. Pirmąjį spektaklį – A. Vilkutaičio-Keturakio komediją „Amerika pirtyje“ – pastatė mokytojas Teofilis Sukackas. Vėliau kaimo spektaklius režisavo J. Gaidys. Nepriklausomoje Lietuvoje klojimo teatras atgimė. Vietinės dainininkės iki šiol dainuoja J. Gaidžio sukurtas ir iš tėvų ir senelių išmoktas dainas. Kaime nėra šeimos, kurioje nebuvo nevaidinusių kaimo teatro vaidinimuose. Gyvoji tradicija tęsiasi.