Loading…

Marijos – Kankinių Karalienės koplyčia

Įspūdingos architektūros Švenčiausios Mergelės Marijos Kankinių Karalienės koplyčia, pastatyta ant Dauniškio ežero kranto (Sudeikių gatvėje) Aleksandro Žemaičio (beje, staiga prieš pat koplyčios pašventinimą mirusio ir joje palaidoto) rūpesčiu bei lėšomis ir skirta broliui partizanui ir motinai atminti, yra tapusi Utenos miesto įžymybe bei simboliu (architektas A. Kuras). Kertinis koplyčios akmuo buvo padėtas 1992 metų gegužės 14 dieną. Teritorijoje aplink koplyčią, vadinamame partizanų kalnelyje, yra palaidota partizanų, kurie žuvo kovodami už Lietuvos laisvę, jiems atminti pastatyta daug kryžių. Neseniai koplyčios išorė buvo atnaujinta, o joje pradėtos laikyti reguliarios pamaldos, į kurias gausiai renkasi uteniškiai ir miesto svečiai.