Loading…

Maršrutas “Paslaptingieji piligrimų takai”

Maršruto ilgis apie 56 km. Rekomenduojama transporto priemonė – automobilis.
1. XVII a. pastatyta pirmoji Gasčiūnų kaimo Šv. Stanislovo Kostkos medinė bažnyčia. Liaudies architektūros formų kuklus pastatas su dvišlaičiu stogu išsiskiria dideliu bokštu su aukštu piramidiniu stogu. 1931 m. kunigo Flavijaus Žilinsko rūpesčiu ji buvo perstatyta ir iš naujo pašventinta. Įdomi šventoriaus varpinė – be sienų, tik piramidinis stogelis ant stulpų su spyriais, kurioje du skirtingo dydžio varpai, vienas jų nulietas XVIII a. pabaigoje. Bokštą puošia apskritas žvaigždinis langelis ir du dideli langai su arkomis bei daugybę stilkų. Bažnyčios šventorius ir kapinės aptvertos akmens mūro tvora, kurią pagyvina ornamentiški plytų mūro trijų arkų vartai. Čia pat, šalia šventoriaus, yra paminklas 1933 m. šventųjų metų prisiminimui.
2. Ivoškių Šv. Jono Nepamuko kaimo kapinių koplyčia pastatyta apie XVIII a. Iki šių dienų koplytėlėje išliko vertingų religinių meno kūrinių ir kulto reikmenų: XVIII a. geležinis ornamentuotas kryžius, dievdirbio Lengvenio XIX a. daryta medinė Jėzaus Nukryžiuotojo skulptūra.
3. Šv. Pilypo ir Jokūbo apaštalų bažnyčia. 1770 m. Rudiškiuose buvo pastatyta koplyčia. Jai popiežius Pijus VI 1786 m. rugsėjo 6 d. bule paskelbė Šv. Pilypo ir Jokūbo atlaidus.1836 m. paskirtas kunigas. XIX a. viduryje veikė parapinė mokykla. 1868 m. parapijiečių lėšomis pastatyta nauja medinė Šv. Pilypo ir Jokūbo apaštalų bažnyčia. Bažnyčioje išliko religinio meno kūrinių bei kulto daiktų. Ši bažnyčia savo interjeru, puošyba, menine išraiška Joniškio rajone yra viena iš gražiausių.
4. Maironių kaimo Šv. Ignaco kapinių koplyčia statyta vietos kaimo gyventojų ir pastatymo laikas nėra žinomas. Ši koplyčia yra originali ir viena iš nedaugelio išlikusių medinių koplyčių Lietuvoje. Koplyčioje vertingiausi objektai: aukštas valminis stogas su kraigo viduryje esančiu bokšteliu, arkinės dviverės durys, šoninių sienų langai.
5. Kalnelio Šv. Jono Krikštytojo kaimo kapinių kolpyčia, pasak padavimų, gali būti pastatyta buvusioje senovės lietuvių tikybos šventoje vietoje – Romuvoje. Koplyčia, esanti rytinėje Kalnelio kaimo dalyje, yra XIX a. pradžios liaudies architektūros statinys.
6. Kurmaičių Šv. Mato apaštalo kaimo kapinių koplyčia.  Manoma, kad koplyčia pastatyta 1799 m. Jos architrektūra ypatinga tuo, kad jos stogas keturšlaitis, kaip didelės pirkios. Ant kraigo uždėtas aštuonsienis bokštelis su kūginiu stogeliu ir kryžiumi. Koplyčioje išlikęs saikingo dekoro medinis altorius, sakykla, kryžiai.Dėl informacijos rekomenduojama kreiptis į Gasčiūnų kaimo bendruomenę.
Gasčiūnų k., Kepalių sen., Joniškio r.Mob. 8 650 28 669, 8 615 18 355