Loading…

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus

Ekspozicijos stenduose išdėlioti archeologiniai radiniai, senieji žemėlapiai, monetos, fotonuotraukos, atvirukai, miesto maketai leidžia per  valandą ar pusantros susivokti beveik dešimties tūkstantmečių krašto istorijoje. Etnografiniai eksponatai atspindi krašto gyventojų lietuvininkų buitį, tradicijas, dramatiškus lietuvių – vokiečių santykius.

Daugelį eksponatų drąsiai galime vadinti unikaliais. Iš priešistorės dalies taip įvardytume Vidgirių senkapio radinius, XVI a. garsaus kartografo K. Henenbergerio (C. Hennenberger, 1529-1600) 1584 m. išleistą Prūsijos žemėlapį su senaisiais baltiškais hidronimais ir toponimais. Prie retų eksponatų priskirtume ir 1735 m. Prūsų Lietuvos žemėlapį ir didžiulę varinę švedišką monetą klipą”. Vyresnės kartos žmonėms daug ką primins G. Grenco (G. Grentz) kruopščiai padarytas prieškarinės Klaipėdos maketas ir XX a. I pusės Klaipėdos miesto ir jo apylinkių nuotraukos, kaimiečių apyvokos daiktai, drabužiai. Tai tik maža dalis iš daugiau kaip 76 tūkstančių muziejaus fonduose saugomų eksponatų.

Bilieto kaina moksleiviams, studentams, pensininkams, būtinosios tarnybos kariams, neįgaliems asmenims, studentams su tarptautiniais ISIC ir pedagogams su ITIC pažymėjimais (BŪTINA PATEIKTI PAŽYMĖJIMUS) 2,5 Lt , suaugusiems – 5 Lt. Plačiau.