Loading…

Merkinės kryžių kalnelis

Koplyčia ir kryžiai tiems, kuriems varpai neskambėjo, – Merkinės apylinkėse pokario metais žuvusiems partizanams. Sovietų okupacijos metais valdžia čia įrengė stadioną, stengėsi laisvės kovas ištrinti iš žmonių atminties. Tačiau žmonės nešė kryžius ir statė aplink stadioną, kur, pasak mokytojo Juozo Kaupinio (pagrindinio Kryžių kalnelio kūrėjo), po karo slapta į žvyrduobes buvo sumesti žuvę ir nukankinti partizanai.